Mediehverdagen blir stadig mer fragmentert. Forbrukere eksponeres for tusenvis av reklamebudskap hver eneste dag. Hvordan passer radio inn i denne konteksten? Her gir vi deg 10 gode grunner til at radio bør være en av dine valgte mediekanaler.

Dato: 10/02/2018   Publisert av Bauer Media

 

 

1. Radio har høy dekning
77% av den norske befolkningen hører på radio ukentlig. Bauer Media alene når ut til over 1,7 millioner lyttere hver uke. I boka «How Brands Grow part 2» av Jenni Romaniuk og Byron Sharp beskrives det å nå ut med kommunikasjonsbudskap til så mange forbrukere som mulig som en hygienefaktor for å bygge og vokse en merkevare. Det er fordi de aller fleste forbrukere er illojale og bytter mellom merkevarer. Gjennom å nå ut til mange forbrukere er det rett og slett større sannsynlighet for at nettopp din merkevare blir valgt ved neste anledning.  Medievaner er dessuten i stor endring. De siste tiårene har vi sett en rivende digital utvikling som har påvirket nesten alle de tradisjonelle mediekanalene. Radio har gjennom alle år likevel holdt seg på et stabilt høyt nivå. Internasjonalt er kommersiell radio i vinden som aldri før.

Mediespending på radio var all time high i Storbritannia i 2016. I USA passerte radio TV i daglig dekning i fjor. En oppsummering av 2017 viser at radio også her hjemme nå har passert TV i daglig dekning. Radio var det største dekningsmediet i 2017 med 2,7 millioner daglige lyttere vs TV med 2,6 millioner daglige seere. Dette i et år hvor radio slukket FM. Overgangen til DAB+ har tilgjengeliggjort radio for enda flere mennesker, med et betydelig bedre tilbud enn noen gang før. Radio er her for å bli – og hjelper deg som annonsør å kommunisere dine budskap ut millioner av potensielle kunder.

 

2. Radio kan levere høy frekvens på kort tid
En gjennomsnittlig nordmann hører 79 minutter radio hver dag (snitt for 2017). Det gjør radio til et unikt medium for å oppnå høy frekvens for ditt kommunikasjonsbudskap. Høy frekvens betyr rask innlæring av budskap, eller rask kjennskapsbygging for eksempelvis en ny aktør i markedet eller et produkt. Er radioreklamen godt utformet slik at den dekodes riktig av lytterne, kan kostnaden på radio bli svært overkommelig. Radioreklame er i tillegg rimelig å produsere. Hvorfor ikke produsere flere ulike varianter av radiospotten slik at du både kan oppnå høy frekvens og lav wear-out effekt?

Ta kontakt med oss i Bauer Media for råd og tips rundt utforming av god radioreklame.

 

3.Radio er størst på dagtid
Radiodøgnet er unikt. Radio følger lytterne fra de våkner om morgenen, på vei til skole og jobb i bil eller via øretelefoner på offentlig transport, på kontoret mens de jobber, på vei hjem fra jobb i bil eller offentlig transport, hjemme mens middagen forberedes og spises. Vi definerer primetime for radio fra 0600 – 1800. På kvelden faller lyttingen, men det er alltid en radio som står på eller blir slått på. Det unike med radiodøgnet er at det gir gode kommersielle muligheter for annonsører til å knytte seg opp mot tidspunkter, gjøremål, situasjoner eller modus som lytterne er i mens de lytter på radio. Hvorfor ikke tidsstyre budskapet slik at det treffer lytterne når de er mest mottakelige for akkurat ditt budskap? All forskning på reklameeffekt tilsier at det å treffe forbrukere i rett modus øker effekten av reklamen. Eller hvorfor ikke produsere radiospotter som er tilpasset tid på døgnet?

Ta kontakt med oss i Bauer Media for råd og tips rundt hvordan du på best mulig måte kan utnytte radiodøgnet.

 

 

4. Radio treffer nær kjøpsøyeblikket
50% av den totale radiolyttingen skjer utenfor hjemmet. Bauer Media har nesten 70% lytting utenfor hjemmet. Gjennom radio treffer du med andre ord forbrukerne når de er nær kjøpsøyeblikket, om det er i lunsjen på jobben eller i bilen hjem fra jobb. Radio kan derfor være et viktig bidrag til impulsive handlinger og kjøp – både i fysiske butikker og online. Studier viser at radio driver trafikk til nettsider, hvis radiospotten er utformet på en måte som gjør det enkelt for lytteren å utføre handlingen.

Ta kontakt med oss i Bauer Media for råd og tips rundt hvordan du på best mulig måte kan utnytte radios nærhet til kjøpsøyeblikket.

 

5. Radio har høy tillit
En fersk studie fra RadioCentre i Storbritannia viser at radio er ansett som den mest troverdige kilden til nyheter og informasjon.

  • 77% anser radio som den mest troverdige kilden til nyheter. Dette er høyere enn for noen andre mediekanaler
  • Bare 15% stoler på nyheter i sosiale medier
  • 61% er bekymret for «fake news»

For deg som radioannonsør betyr dette at ditt budskap blir plassert i en troverdig kontekst med høy tillitt. Dette bør være viktig for alle som er opptatt av å bygge og bevare sterke merkevarer.

 

6. Radio er kostnadseffektivt
Sammenlignet med andre mediekanaler er radio et svært kostnadseffektivt medium. Du får mulighet for tilstedeværelse over tid, høy dekning og høy frekvens til en god pris. Se prisliste. For annonsører med begrenset mediebudsjett er derfor radio en spesielt godt egnet mediekanal. I tillegg er produksjonskostnader for radio lave. Dette gjør det mulig å produsere flere variasjoner av en radiospot, både for å minske wear-out effekt (lytterne går ikke lei) og for å kommunisere flere budskap. I følge boka «How brands grow part 2» av Romaniuk og Sharp er det å kommunisere flere anledninger eller situasjoner for kjøp/bruk av din merkevare vesentlig for at merkevaren skal vokse. Radio er spesielt godt egnet til nettopp dette.

Ta kontakt med oss i Bauer Media for råd rundt prising av radioreklame.

 

7. Radio gir mange kommersielle muligheter
Kommersiell radio byr på svært mange kreative kommersielle muligheter for deg som annonsør. I Bauer Media ønsker vi å være fleksible. Med det mener vi for eksempel at kommersielle budskap kan tidsstyres. Tidsfrister på radio er dessuten svært korte sammenlignet med en rekke andre mediekanaler. Radio er mer enn radiospotter. De kommersielle mulighetene inkluderer blant annet sponsorater, konkurranser, events og digitale annonseprodukter. Vi jobber tett med annonsører for å komme opp med de beste kommersielle mulighetene på radio. Hvorfor ikke kontakte oss for en samtale rundt kreative kommersielle muligheter? Vi har god erfaring med idémyldring med annonsører, og tar gjerne med programlederne på våre kanaler. Se alle våre kanaler i bunnen av saken.

 

8. Radio treffer godt i attraktive målgrupper
Radio er et massemedium som når ut til nesten hele Norges befolkning. Likevel er det naturlig nok forskjeller mellom de ulike radiokanalenes lyttere. Bauer Media favner bredt og treffer presist. Vi har breddekanaler som Radio Norge og sjangerkanaler som Radio Rock og Radio Vinyl for å nevne noen. Det vil selvsagt være noen forskjeller i alder, kjønn, holdninger og interesser mellom lytterne av våre ulike kanaler. Likevel vet vi at Bauer Medias lyttere samlet sett når ut til en interessant kommersiell målgruppe. Våre lyttere er i snitt 43 år, dvs. at de er i en livsfase i kontinuerlig endring. Jevnlig oppstår nye behov for våre lyttere – de utvider familien og får behov for større bil, de flytter til større hus og trenger møbler og inventar. De får hage for første gang og trenger hageredskaper og planter. Vår kjernelytter er i en fase av livet hvor vaner dannes for resten av livet. Nettopp derfor er det så viktig for annonsører å nå frem med sine budskap.

 

9. Radio forsterker reklamekampanjen
Selv om radio kan fungere utmerket godt alene for visse annonsører og budskap, er det i dag en utbredt oppfatning at mediekanalene bør sees i samspill med hverandre. Best effekt oppnås ved å spre budskapet ditt på flere mediekanaler. Bauer Media har gjort en rekke studier som entydig viser at radio forsterker blant annet TV-kampanjer. Ved å bli eksponert for reklamebudskap både på radio og TV blir forbrukerne mer positiv til annonsøren, de liker reklamen bedre og de rapporterer større sannsynlighet for konkret handling (kjøp/besøk i butikk og/eller innhente mer informasjon). Dette er i tråd med flere andre studier, blant annet gjennomført av RadioCentre i Storbritannia.

Ta kontakt med oss i Bauer Media hvis du vil vite mer om hvordan radio kan forsterker reklamekampanjer i andre mediekanaler.

 

10. Radio er et stabilt medium
Medielandskapet er i kontinuerlig endring. Mange mediekanaler har opplevd store svingninger i oppslutning de siste tiårene. Radio har gjennom alle år holdt seg bemerkelsesverdig stabil.

Radio er et trygt medium for deg som annonsør.

  • Når du reklamerer på radio vet vi hvor mange ganger reklamen din har vært på lufta og vi vet hvor mange lyttere som har hørt den.
  • Når du reklamerer på radio velger du selv hvilke kanaler du ønsker at budskapet ditt skal gå i og til hvilken tid.
  • Når du reklamerer på radio kan du være helt trygg på at akkurat din reklame blir hørt – fordi radio er et livemedium og svært få bytter kanal i reklamepauser. På radio blir din spot hørt – ikke blokkert.

For mer om hva radio kan gjøre for deg, kontakt oss i Bauer Media under.