Det ligger et enormt potensial i å tenke helhetlig på TV og radioreklame. Faktisk så er det sånn at ROI på radio kan øke med hele 400% med noen enkle grep.

Dato: 05/04/2019 Publisert av Bauer Media

 

Radio og TV er to reklamekanaler som utfyller hverandre spesielt godt. Sammen har TV og radio uslåelig dekning. Kanalene utfyller hverandre gjennom døgnet med radio på dagtid og TV på kveldstid. I tillegg er det to kanaler som kan dramatisere et budskap ved hjelp av felles lydbilde. Lyd er viktigere enn aldri før. Lyd skaper følelser – og følelser er viktig for merkevarer. Tilbake i 2017 gjorde Bauer Media en studie hvor vi så på hvilket løft radio kan gi TV. Vi fant at radio kan forsterke, forbedre og forlenge TV-kampanjer.

 

I Ebiquity’s studie fra 2018 finner vi at jo likere TV- og radioreklamen er, jo bedre. Faktisk så kan ROI på radio øke med 400% hvis TV og radio utformes tilnærmet likt, altså både dramaturgi og lyd/stemmebruk.

 

For øyeblikket er det flere store annonsører i Norge som gjør dette. Men innsikt viser at det ligger et enormt potensiale i å planlegge TV og radio tettere for vesentlig flere annonsører.

 

Bauer Media gir gjerne råd om hva vi vet gir best effekt. For radio alene og for radio i kombinasjon med andre mediekanaler. Ta kontakt!